REGLER FOR RØRVIK CAMPING

Området SKAL holdes pent og ryddig. Avfall skal i plastposer som knytes igjen.


Hunder skal alltid holdes i bånd innenfor området. Husk ellers båndtvang i perioden 1. april til 20. august. Forbudt med hunder på området ved badestranden - gjelder også gressplenen. Hunder kan bades ved båtutsettingsrampen. 

All slags arbeid som medfører støy er FORBUDT på helligdager.

Ødeleggelser og hærverk innenfor og utenfor området må erstattes. Vedkommendes familie kan bli oppsagt. Dette gjelder også ved skriverier i servicehuset.

Området skal være i ro kl 23.00 på hverdager og kl 24.00 i helgen.

All drikking av øl og alkohol på friområder, badestrand og brygger er ikke tillatt og blir ikke akseptert.

Det skal kun stå en bil ved hver vogn. Dette er viktig og skal følges pga brannfaren. På det øverste feltet skal bilene stå på parkeringsplassen, dersom annet ikke er avtalt.

Alt opphold på campingplassen, lekeplassen, badeområdet og i hinderløypen er på eget ansvar.

Leietaker som har besøk er ansvarlig for at de følger gjeldene regler.

Plenklipping: mandag-fredag til kl 20.00, lørdag til kl 18.00 og søndag etter 16.00, andre tider må avtales med Tor Harald.

Klippet gress skal kun kastes i henger ved servicehuset.

Leietaker som ønsker å slutte skal gi beskjed til eier så snart som mulig. Han kan
ikke overdra sin plass til andre. Tor Harald styrer dette.

Årlig leie skal være betalt innen 1 mai, utsettelse må avtales med Tor Harald. Det blir et depositum for neste års leie som kommer på strømavregningen i oktober. Den skal være betalt innen 1. desember. De som sier opp etter at regningen er sendt ut må betale den. Sesongleien blir sendt ut i mars-april.

Anne og Tor Harald Rørvik