Turløype og hinderløype

Info om turløypene kommer!

Regler ved bruk av hinderløype:

 

ALL BRUK ER FORBUDT UTEN Å SPØRRE TOR HARALD RØRVIK (93238800). 

VED Å SPØRRE VIL VI KUNNE INFORMERE DERE OM FARER OG REGLER MED MER. DET ER NOK MED EN SMS MED SPØRSMÅL OM Å FÅ BRUKE DEN. DERSOM PERSONEN ER OVER 18 ÅR OG AKSEPTERER VÅRE BETINGELSER VIL DEN KUNNE BRUKES UNDER FORUTSETNING OM AT:

 

  • ALL BRUK MÅ SKJE MED FORSIKTIGHET.
  • BRUKER ER OVER 18 ÅR, ELLER AT FORELDRE ELLER FORESATTE TAR EGET ANSVAR FOR DE UNDER.
  • ALL BRUK SKJER PÅ EGET ANSVAR.
  • DERSOM FEIL PÅ HINDER OPPDAGES KAN IKKE HINDRET BRUKES. GI BESKJED UMIDDELBART.